De scheppende kracht van klank

klankWaterklankbeelden – fascinerende foto’s van geluid, hoe was het mogelijk dat klank tot deze harmonieuze vormen had geleid? Ze leken precies op het geometrische lijnenspel van bloemen, slakkenhuisjes, schelpen, bladeren, stenen en ander natuurschoon. Hoe was dit mogelijk?

In den beginne was…het geluid. Daarover zijn Azteken, Eskimo’s, Perzen, Indiërs, Christenen, Hindoes, Moslims en vele andere culturen en religies het eens. Het wordt de stem van God genoemd, de adem die al het leven inblies, de oerklank of de oerknal. Welke woorden je er ook aan vastplakt, vaststaat dat er ooit een eerste klank was waaruit de hele schepping is ontstaan. Uit die eerste oerklank vloeiden alle andere klanken, trillingen en frequenties voort, die op hun beurt weer met elkaar gingen resoneren. En zo werd onze wereld langzaam maar zeker een wonderbaarlijk orkest van trillingen.

Trilling is het toverwoord; alles om ons heen bestaat uit trilling – ook wijzelf. Van muur tot tafel tot gedachte tot mens. Is het moeilijk om je voor te stellen hoe geluid een vaste vorm kan scheppen? Kijk maar naar de mooie waterklankbeelden van Robert Boerman. Zij laten zien hoeveel effect klank op materie heeft. Boerman experimenteerde met het fotograferen van water dat vooraf met bepaalde frequenties in trilling werd gebracht. Wat al zijn foto’s duidelijk laten zien, is dat trillingen en frequenties tot vormen leiden. Vormen die vanuit een middelpunt naar buiten vloeien in lijnen en patronen, zoals een steen die in het water wordt gegooid en daar kringen veroorzaakt. Of kijk naar een bloem, naar de blaadjes gerangschikt rond het hart, of de spiralen die vanuit het centrum van een slakkenhuis naar buiten lopen. Toen de Zwitserse arts Hans Jenny geluid losliet op vloeistoffen, poeders en pasta’s ontstonden dezelfde natuurlijke vormen.

Patronen die doen denken aan planten, kristallen, dieren, mensen…Het zijn allemaal kleine mandala’s. Een mandala – Sanskriet voor cirkel, is een van oorsprong hindoeïstisch, geometrisch patroon dat de kosmos symboliseert. Van tijd en vorm terug naar geluid. Wat is dan dat allereerste geluid waaruit alles zou zijn ontstaan? Een van de belangrijkste klanken die je in veel oude mantra’s tegenkomt is de aum (ohm) klank. Deze klank lijkt nog het meest op de oerklank van het universum. De aum klank bestaat uit drie klanken; A, U en M. Als je deze afzonderlijk zingt, kun je voelen dat elke klank op een andere plek in je lichaam resoneert. Aaa voel je meer onder in het lichaam, uuu meer rond de hartstreek en mmm vibreert vooral in je hoofd. Alsof de gezamenlijke klank een verbinding tussen boven en beneden maakt.

Als onze hele wereld inclusief wijzelf zijn opgebouwd uit trillingen en frequenties, is het niet zo gek dat wij gevoelig zijn voor klank en muziek. Muziek kan ons opnieuw afstemmen op de grote compositie, of ons juist afscheiden van het geheel. Hoe meer muziek een afspiegeling is van de kosmos hoe heilzamer die zal zijn. Zo zag de Japanse onderzoeker Masaru Emoto dat water dat was blootgesteld aan muziek van Mozart heel andere kristallen vormde dan hardrock water. De eerste kristallen waren regelmatig en harmonieus van vorm, de tweede chaotisch en vaak niet eens herkenbaar als kristal. In Amerikaanse ziekenhuizen wordt al jaren geëxperimenteerd met het Mozart effect; naar muziek van Mozart luisteren heeft hetzelfde effect als tien milligram valium. Volgens de Duitse geluidsexpert Joachim Ernst Berendt, auteur van Nada Brahma – de wereld is geluid – is het vermogen om stil te zijn, te luisteren naar de oerklank en af te stemmen op de Grote Symfonie van het leven zelfs van cruciaal belang voor het overleven van de mens. Wie niet stil kan zijn, kan zichzelf niet horen.

Bij het aanslaan van klankschalen ontstaat klank en trilling. Deze trillingen zijn voelbaar in het lichaam. De lichaamsvloeistoffen worden in beweging gezet. De klanken resoneren met elkaar en dringen diep door in het lichaam waardoor een diepe ontspanning wordt ervaren. Modern onderzoek laat zien dat trilling en resonantie de hartslag, hersengolven en ademhaling tot rust brengt. Daarbij werken resonanties helend op het hormoonsysteem, dat wordt aangezet om melatonine aan te maken; te weinig van deze stof leidt tot depressie, angst en slapeloosheid.

Welke intentie stoppen wij in onze klanken? Worden het harde woorden of stroomt er liefde over onze lippen? Misschien vinden we het antwoord in onszelf,als we rustig gaan zitten en al het andere buitensluiten en ons concentreren op aum….

Plaats een reactie